Organizacja  Email

Określanie poziomu zaawansowania (test)

Przed rozpoczęciem kursu Słuchacz przystępuje do testu poziomującego on-line, na którego podstawie określany jest poziom znajomości języka. Wyniki testu weryfikowane są przez lektora na pierwszych zajęciach (rozmowa weryfikująca).

Z przystąpienia do testu poziomującego zwolnione są osoby, które wcześniej NIGDY nie uczyły się danego języka obcego.

Metody weryfikacji postępów w nauce

Wiedza Słuchacza jest regularnie weryfikowana w trakcie trwania nauki przez lektora prowadzącego. Z kolei praca lektora przez cały czas trwania kursu podlega ocenie ze strony szkoły.

Na koniec semestru Słuchacz może dobrowolnie przystąpić do egzaminu końcowego. Po zdaniu egzaminu Słuchacz otrzymuje odpowiednio:

 

  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie na danym poziomie (60 godz. nauki + 80% frekwencja w przypadku szkoleń in-company);
  • świadectwo o ukończeniu kursu na danym poziomie z odpowiednią oceną (120 godz. nauki).

 

Konsultacje metodyczne

Każdy Słuchacz może liczyć na fachową opiekę ze strony szkoły, również w zakresie tematyki kursu i metod nauczania. Konsultacje metodyczne mają charakter indywidualny i odbywają się w uzgodnionym wcześniej terminie na życzenie Słuchacza. Konsultacje takie są nieodpłatne.

Ankiety

W dowolnym momencie trwania kursu Słuchacz może dobrowolnie wypełnić ankietę oceniającą lektora i prowadzone przez niego zajęcia. Chcemy stale podnosić poziom wykonywanych usług i sprawić, by Państwo poczuli, że mają realny wpływ na jakość zajęć. Wobec żadnej skargi (i pochwały) nie pozostaniemy obojętni!